Polityka prywatności

Karta informacyjna RODO

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Optim Wojciech Filipek

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Optim Wojciech Filipek z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Jasielskiej 16 .

Jak można się z Nami skontaktować:

  • wysyłając e-mail na adres: biuro@optimtravel.com.pl
  • dzwoniąc pod numer 17-8528953 lub 17-8529248
  • pisząc na adres naszej siedziby :35-504 Rzeszów ul. Jasielska 16.

W sprawach dotyczący przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z Naszym inspektorem ochrony danych osobowych Jolantą Filipek, wysyłając e-mail na adres: iodo@optimtravel.com.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane osobowe przetwarzamy:

  • na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy,
  • bez podania danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel )wykonanie usługi turystycznej jest niemożliwe

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych ?
Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom realizującym na Nasze zlecenie usługi związane z realizacją umowy (firmy ubezpieczeniowe, właściciele miejsc noclegowych, piloci i rezydenci zatrudnieni przez firmę, kadra pedagogiczna w wypadku obozów i kolonii) .
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane osobowe ?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz obowiązków podatkowych.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych ?
Zawsze możesz poprosić Nas o dostęp do swoich danych osobowych.
Możesz również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:

  • w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • w zakresie , w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo je wycofać w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym , powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w formacie CSV, XML, możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych,
  • przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe ?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne i niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

Polecane oferty

Włochy - Dolomity
Civetta
Casa Alpina